Ivana Prvulović na čelu Federalne uprave za inspekcijske poslove, Anis Ajdinović razriješen dužnosti

Vijesti 20. jun 202417:06 0 komentara
N1/BeFunky (Ivana Prvulović, Anis Ajdinović)

Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, kojim se za direktora ove uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci, postavlja Ivana Prvulović (NiP), počevši od 1. jula.

Prethodno je doneseno Rješenje kojim se razrješava dužnosti dosadašnji direktor ove federalne uprave na lični zahtjev zaključno sa 30. junom ove godine. Riječ je o Anisu Ajdinoviću koji je na ovoj funkciji bio od početka 2016. godine kao kadar SDA dok je Prvulović iz Naroda i pravde (NiP).

Inače, Ivana Prvulović je nekadašnja ministrica za rad, socijalnu poliriku, raseljena lica i izbjeglice u KS.

Rođena je 1984. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godine. Osim formalnog obrazovanja, znanje je sticala i na brojnim stručnim edukacijama, konferencijama i obukama. Iza nje je više od 13 godina rada u struci.

Od 2016. godine upisana je u Imenik Advokatske komore FBiH, a prije nego što je počela raditi kao advokatica, bila je zastupnica za patente, saradnica na zaštiti prava industrijskog vlasništva u Agenciji za zaštitu industrijske svojine, sekretarka u Državnoj komisiji za granicu BiH te asistentica za marketing i promociju u Proeventu.

Govori engleski i španski, a ima osnovna znanja iz njemačkog, talijanskog i turskog jezika.

Kada je riječ o ostalim odlukama Vlade FBiH, na današnjoj sjednici je data i prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Ismara Adžajlića, Amira Brčaninovića, Idhama Kruške, Dženana Imamovića i Amira Sendića.

Vlada FBiH

Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Donesena je Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju na mandatni period od četiri godine i to Harisa Lulića za predsjednika, te za članove Semina Petrovića i Franu Glavaša. Prethodno je Vlada donijela Odluku o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i dva člana ovog upravnog odbora radi okončanja konkursne procedure.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Bernadina Alagića, Mustafe Fazlića, Fahrudina Smailagića i Sedina Budima. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva.

Također, Vlada je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave ovog privrednog društva na mandatni period od četiri godine i to Rasima Dostovića za direktora društva, Mirsada Bečića, za izvršnog direktora za tehničke poslove, Nenada Todorovića za izvršnog direktora za investicije i razvoj novih djelatnosti, Adema Bošnjića za izvršnog direktora za ekonomske poslove, te Enesa Šabanovića za izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove. Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog rudnika, radi okončanja konkursne procedure.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Jasmina Pašić (JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar), Amir Halilčević (RMU „Banovići“ d.d. Banovići), Halko Balavac („BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo i Energopetrol d.d. Sarajevo), Zlatan Bilanović (BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), Goran Buhač („Ceste“ d.d. Mostar,), te Renato Škrobo (JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar).

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

PROČITAJTE JOŠ:

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!