Vodostaj rijeke Neretve najveći u dosadašnjim mjerenjima

Vijesti 05. nov 202112:43
N1

Vodostaj na brani hidroelektrane Modrac jutros je bio 196,55 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.) i odnosu na mjerenje jučer nivo je viši za četiri centimetra, stoji u redovnom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite.

Vodostaj rijeke Neretve na mjernoj stanici Glavatičevo u 01.30 sati iznosio je 514 cm, što je najveći vodostaj u dosadašnjim mjerenjima, dok je vodostaj rijeke Neretve na mjernoj stanici Konjic u četiri sata iznosio je 530 cm, što je najveći vodostaj zabilježen u dosadašnjim mjerenjima.

Rijeka Neretva se izlila u Konjicu na lokacijama Tušćica, Orašje i u centru grada ispod novog mosta. Od 02.15 sati u prekidu je regionalni put R-435 Konjic-Glavatičevo u naselju Tušćica. Djelatnici civilne zaštite i vatrogasci cijelu noć su pratili vodostaje rijeka i radili na otklanjanju posljedica od poplava.

U 04.40 sati MUP je obavijestio mještane sela Hotovlje da je usljed obilnih kišnih padavina u selu došlo do aktiviranja klizišta koje ugrožava porodične kuće. Mještani su smješteni u lokalnu džamiju. Selo je ostalo i bez napajanja električnom energijom. Otežano je saobraćanje magistralnom cestom Konjic-Mostar.

Tokom dana zabilježen udar groma u repetitor BH Telecoma koji se nalazi na ulazi u industrijsku zonu Igman koji je prouzročio prestanak rada interneta u poslovnim zgradama na toj lokaciji.

Također rijeka Baštica izlila iz korita u selima Idbar i Čelebići te uzrokovala probleme ribnjacima i dijelu porodičnih kuća, kao i eko sela „Raj u raju“. Nemaju informacije o pričinjenoj materijalnoj šteti.

Velike kišne padavine koje su zahvatile područje općine Jablanica pričinile su veliku materijalnu štetu na stambenim i poslovnim objektima i putnoj infrastrukturi na cijelom području općine.

Od ranih jutarnjih sati čišćena su novonastala klizišta na magistralnom putu M 17.5 (Jablanica-Risovac-Posušje), zbog kojih je put bio neprohodan do popodnevnih sati.

Uspostavljen je saobraćaj na tom putnom pravcu, ali se i dalje vozačima preporučuje na oprez, radi mogućih odrona i nastanka novih klizišta. Pokrenuto je nekoliko novih klizišta na lokalnom putu za Čivelj, kao i ostalim lokalnim putevima.

U toku dana nekoliko objekata je bilo ugroženo od bujičnih potoka. U cilju zaštite stambenih i drugih objekata, angažirana je sva raspoloživa mehanizacija. Uslijed jakih udara vjetra pričinjena je veća materijalna šteta na plastenicima, kao i krovovima stambenih i poslovnih objekata.

Održana je i sjednica Općinskog štaba civilne zaštite, te donesen zaključak da se kontinuirano prati situacija na terenu, te poduzimaju odgovarajuće mjere u cilju spašavanja ljudi i materijalnih dobara do stabilizacije stanja na terenu.

Od jutros su sve putne komunikacije na području općine Jablanica prohodne uz otežano kretanje i odrona na putevima poslije jučerašnjeg nevremena, koji su uzrokovali veći broj odrona na magistralnim,regionalnim i lokalnim putevima.

Zbog obilnih kišnih padavina koje su pogodile područje Kantona Sarajevo došlo je do porasta vodostaja rijeka Bosne, Miljacke, Željeznice, Zujevine, Dobrinje, Tilave, Ljubine, te njihovih manjih pritoka (potoka), kao i pojava bujičnih, oborinskih i podzemnih voda uslijed čega je na području Kantona Sarajevo došlo do poplava na području općina: Ilidža, Novi Grad i Trnovo.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo je odmah izašao na najugroženija područja od poplava na području općina Ilidža, Novi Grad, Centar i Stari Grad kako bi koordinirao sa općinama i KJKP na preduzimanju neophodnih mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Po nalogu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo angažirane su strukture zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo (pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i službi zaštite i spašavanja).

Izlila se rijeka Tilava na lokaciji Donji Kotorac i Butmir i poplavila oko 50 objakata, također izlila se rijeka Željeznica u naselju Otes te je poplavljeno više objekata, a izlio se i Rakovački potok u naselju Valkovo te ugroženo nekoliko objekata.

Općinska služba civilne zaštite angažirala je službe spašavanja i povjerenike civilne zaštite, kao i općinsku službe za komunalne poslove i JP Ilidža sa mehanizacijom, vrećama s pijeskom i ljudstvom na otklanjanju posljedica od poplava i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Najugroženije je u naselju Otes gdje organizirane snage zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo i Općine Ilidža vrše evakuaciju ljudi s vatrogasnim kamionima u sigurne objekte. Također, su preduzeti mjere na izmiještanju osoba iz doma za starije osobe iz prostorija koja se nalaze u prizemlju u prostorije na prvom spratu.

Po nalogu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo angažirana je Služba za smještaj ugroženog i nastradalog stanovništva i snabdijevanje, koja je formirana u Crvenom križu Kantona Sarajevo na dostavljanju neophodnih potrepština ugroženom stanovništvu.

U Općini Novi Grad izlila se rijeka Bosna u ul. Dobroševićka, poplavljen je podvožnjak u Buća Potoku, popljavljene su i raskrsnice na X transverzali gdje je zarobljeno nekoliko vozila.

Bujične vode ušle u podrumske prostorije nekoliko stambenih objekata i u prostorije Policijske stanice Trnovo. Općinska služba civilne zaštite Trnovo angažirala je pumpe na ispumpavanju vode iz prostorija.

Zbog začepljenih odvoda i šahtova poplavljena raskrsnica ul. Reisa Džemaludina Čauševića i Mis Irbina u Općini Centar Sarajevo. Angažirano je Dobrovoljno vatrogasno društvo Bjelave i KJKP Vodovod i kanalizacija na odčepljavanju odvoda i šahtova.

Uslijed obilnih padavina došlo je do porasta nivoa akumulacije na brani Bentbaša u Općini Stari Grad. Angažirana nadležna općinska služba koja je regulirala protok vode na brani.

Iz općinskih službi civilne zaštite: Vogošća, Ilijaš i Hadžići smo obaviješteni da obilne kišne padavine nisu prouzrokovale veće probleme.

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Zeničko-dobojskog Kantona je blago povišen. U Općini Breza na stambenom i pomoćnom objektu došlo je do manje materijalne štete usljed vjetra u naselju Koritnik (skinut crijep).

Vodostaj rijeke Stavnje u sedam sati je u porastu ali za sada nije nigdje došlo do izlijevanja.

U protekla 24 sata Služba civilne zaštite Visoko zaprimila je prijavu o izlijevanju rijeke Fojnice, ispod zgrade Općine Visoko. Nije bilo značajne materijalne štete na pratećim objektima.

U naselju Muhašinovići došlo je do izlijevanja lokalnog potoka na saobraćajnicu. Pripadnici Službe Civline zaštite izašli su na teren radi utvrđivanja nastale štete.

U Općini Kiseljak u naseljima Potkraj i Han Ploča došlo je do izlijevanja rijeke Lepenice na poljoprivredno zemljište, dok je s područja Grada Goražde zabilježeno da je usljed obilnih padavina došlo do začepljenja odvodnih cijevi u ulici Zaima Imamovića gdje se stvorilo vještačko jezero.

Usljed obilnih padavina na regionalnom putu R-448 A Osanica-Ilovača-Prača , na više mjesta došlo je do odrona na kolovozu zbog kojih se saobraćaj na ovom putnom pravcu odvija izuzetno otežano.

U općini Pale u Federaciji zabilježena je jaka kiša, udari vjetra i grada u protekloj noći koji su prouzrokovali probleme na području lokalne zajednice.

Nivo rijeke Prače je u stalnom porastu te je došlo do izlijevanja u podrumske prostorije jednog privatnog stambenog objekta, a usljed začepljenja propusta naselje Voznica je poplavljeno.

Na magistralnom putu R-448 Potkozara-Goražde-Prača na više mjesta došlo je do nanosa sitnijih zemljanog i kamenog materijala po kolovozu.

Također, PTT kabal koji napaja internet mrežu u Prači je potopljen u rijeci Prači i postoji opasnost od njegovog potpunog prekidanja. Trenutno nema internet konekcije kao i signala Moja TV.

Na području općine Foča u FBiH u posljednja 24 sata zabilježeno su također obilne padavine i jakih udari vjetra te je došlo do prekida u snadbijevanju električnom energijom. Usljed obilnih padavina došlo je do porasta rijeke Koline i njenih pritoka, ali nema opasnosti od izlijevanja i plavljenja.

Također rijeka Drine je u blagom porastu, ali nema većih opasnosti i trenutno nema ozbiljnijih prijetnji od njenog izlijevanja. Drugih pojava od prirodnih i drugih nesreća koja bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nije bilo.

Prema informaciji Operativnog centra MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

Komentari (0)

Vidi sve komentare